Beaufort, een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en de tien kustgemeentes, nodigde voor haar vijfde editie in de zomer van 2015 hedendaagse kunstenaars uit tot reflectie rond het thema ‘Buiten de grenzen’. Hierbij wordt er gezocht naar de betekenis van grenslijnen of grensgebieden als poëtisch vraagteken. Drie opvallende natuur- en erfgoedlocaties spelen een centrale rol: Het Zwin aan de oostkust, het domein Raversyde in het midden met zijn bunkers van de voormalige Atlantikwall, en het bezoekerscentrum De Nachtegaal met de omringende Oosthoekduinen aan de westkust omwille van hun specifieke ligging en hun link met het centrale thema. Beaufort deed tevens een oproep aan kunstenaars en architecten om voor de drie locaties een tijdelijk paviljoen te ontwerpen. Samen met kunstenaar Joris Van de Moortel werd gezocht naar de mogelijkheden en potenties van een tijdelijk paviljoen binnen de heersende context en het centrale thema. Een duidelijk afgebakende plek bestaande uit herbruikbare materialen. Een plek met als doel zoveel mogelijk functies onder te brengen: ontmoeting, ontvangst, performance, expo… Er werd een cirkelvormige structuur voorgesteld van stalen damwanden, type Berliner Damwand, met een diameter van 15 à 20 meter die verloopt in hoogte van circa 5 naar 2 meter, flexibel, aanpasbaar aan de omgeving. De structuur, met twee centrale toegangen, zou tijdelijk een duin met zijn onduidelijke grens doorbreken. Het weggegraven zand wordt tegen het paviljoen geplaatst en geeft het geheel een ‘plek’. Banken uit hetzelfde materiaal geven het de plek wederom een meerwaarde in het gebruik.