Een hoekperceel op het Eilandje, het oude havengebied van Antwerpen dat gekenmerkt wordt door een gevarieerde korrel met pakhuizen en magazijnen enerzijds en burgerwoningen anderzijds. De woningen komen meestal in reeksen voor aan de Oost- en Westzijde van de bouwblokken. Om die reden wordt het hoekperceel ook opgedeeld in twee ‘gebouwen’ die aansluiten bij deze heersende karakteristiek en korrelgrootte. Het ene deel wordt eerder uitgewerkt als een rij woningen, het andere deel als een ‘pakhuis’. In de programmatische opzet wordt de keuze van woningen gekoppeld aan een binnenstraat enerzijds en appartementen anderzijds, ingezet om de uitdrukking van deze korrelverhouding kracht bij te zetten. Ook in de tektonische en typologische uitwerking van de gevels wordt naar dit onderscheid gerefereerd. Het oostelijke been wordt gevormd door een dubbele rij woningen ontsloten via een dek (collectieve straat) op de eerste verdieping. Eén vleugel bestaat uit duplexwoningen met erboven een laag appartementen, ontsloten via een passerelle. De andere vleugel bestaat uit twee lagen duplexwoningen. Alle duplexen zijn van het doorzon-type en hebben een tweede leefruimte aan de collectieve binnenstraat. In de binnenstraat kan licht genomen worden om de donkerste zone van het ondergelegen kinderdagverblijf daglicht te geven. De pakhuisappartementen van het noordelijk been zijn van het doorzon-type en hebben zoveel mogelijk terrassen op het zuiden. De voorkomende noord gelegen terrassen zijn uitkragend zodat ze ook de Oost- en Westerzon opvangen. Op de uiteinden van het hoekperceel zijn twee doorsteken naar het binnengebied. Eén doorsteek is een fiets- en buggytoegang voor het kinderdagverblijf op het gelijkvloers. Het toekomen en afhalen van de peuters maakt zo deel uit van het leven aan de binnenzijde van het bouwblok. De andere doorsteek is gekoppeld met de inrit van de ondergrondse parking. Aansluitend op de doorsteken zitten de twee verticale circulaties die de ondergrondse parking verbinden met het gelijkvloers, de binnenstraat en de passerelles. De binnenstraat is een collectieve ruimte op de verdieping die alle toegangen tot de woningen en appartementen samenbrengt. Ze zorgt voor sociale interactie tussen de bewoners en fungeert als afgesloten speelstraat voor hun kinderen. Het binnengebied is semi-publiek en verbindt de beide uiteinden met ondergrondse parking en de fietsenstalling.