Het pand is gelegen in de Luchtbal-wijk in het noorden van het district Antwerpen. De wijk bestaat voor het grootste deel uit sociale woningbouw en was ooit een van de paradepaardjes van het Antwerps huisvestingsbeleid. Voor vele buitenstaanders is Luchtbal een zielloze verzameling van grootschalige woonkazernes. Een onderzoek ter plaatse toont echter dat deze wijk een mooie staalkaart geeft van tuinwijk tot hoogbouw. Op de betreffende site bevinden zich momenteel 3 woningen, waarvan 1 met handelsruimte. De opdracht bestaat eruit om op dit perceel opnieuw 3 eengezinswoningen waarvan 1 met polyvalente ruimte te voorzien waarbij voldoende dient aangesloten te worden op de bestaande context en de speciefieke architectuur van de (tuin)wijk. De nieuwe invulling werd opgevat als één gebouw waarbij de hoofdrichting van de woningen werd gekozen ifv van de oriëntatie, het open zicht en de aanwezigheid van de hoofdstraat (Dublinstraat). Twee woningen met tuin en één met terras en handelsruimte met elk een eigen plan- en snedeprincipe worden geschakeld tot een robuust volume. De steile dakhellingen in verschillende richtingen nuanceren het basisvolume en laten het gebouw passen in de 'Engelse' dakstijl van de wijk. Bovendien geeft het het gebouw zo in alle richtingen een gelijkwaardige gevel. Een principe dat ook werd toegepast bij de bepaling van de gevelopeningen.