In opdracht van AG Vespa wordt een woning ontworpen voor een typisch klein stadsperceel. Nabij de hoek van het bouwblok, achteraan bijna volledig ingesloten. Setting is een tamelijk troosteloze Borgerhoutse straat die dienst doet als in- en uitrit langs de noordzijde van de stad. Voor de deur een bushalte. Het plan tracht zo zuinig mogelijk met de 36 m2 om te gaan: de circulatie is tot het minimale beperkt gebleven door centraal een semi-spiltrap te plaatsen die de functies voor- en achter ontsluit. De extra hoogte die aan zit- en eetruimte wordt toegekend, zorgt voor ruimtelijkheid en doorzicht. De voorgevel wordt evenwijdig aan de achtergevel naar binnen geplooid. De gecreƫerde spie wordt ingevuld als bloembak zodat de confrontatie tussen slaapkamer op +1 en leefruimte op +2 enerzijds en de bushalte op het smalle voetpad anderzijds, enigszins gebufferd wordt.