Het Sint Jans Gasthuis is een gebouw van de tussenmaat. Het toont zich als een groot, statig huis tov de directe bebouwde omgeving, maar tegelijk als een compact gebouw. Binnenin neemt de kruisvormige gang de functie op van overdekte straat waar buren elkaar treffen. Een waardevol kenmerk van dit collectief huis. We willen dat het gebouw blijft functioneren als een groot huis waar wordt samengewoond en waar de bewoners elkaar ontmoeten. We onderkennen tegelijk ook het belang van de eigen plek van de bewoners. De opdracht bestaat er in om met enkele zeer precieze en efficiƫnte ingrepen, de woonkwaliteit te verhogen en de spontane collectieve invullingen te stimuleren. Extra focus bij dit project ligt op duurzame technieken en isolatienormen waarbij deze van een passiefhuis worden nagestreefd.