Sporthallen behoren tot de groep van gebouwen die in het collectief geheugen huizen. Ze maken deel uit van ieders jeugd, en voor velen is het ook later een veelvuldig bezochte plek. De drempel is er laag, de herinneringen eraan talrijk. Deze opdracht bestond erin om de identiteit van alle inkomhallen van de stedelijke sporthallen en zwembaden te herdenken. Het ontwerp legt een nieuwe laag over de bestaande vloeren, wanden en plafonds. De randen worden hierbij ingezet als instrument zodat de hal zoveel mogelijk gevrijwaard blijft en optimaal als circulatieknooppunt kan functioneren. Het ontwerpvoorstel heeft de ambitie om allesomvattend te zijn en een totaalantwoord te bieden op het versnipperd gegeven van nu. De samenstelling van het materialenpalet voor de bekleding van de inkomhallen werd gebaseerd op materialen die we kennen uit sporthallen. Elke sporthal kiest een eigen huis-kleur waardoor ze tevens haar eigen identeit behoudt. Het doel van het project is om over een middellange termijn een groot aantal inkomhallen in Antwerpen te restylen zodat er een eenheid met een herkenbare stijl ontstaat. De Wezenberg vormde hierbij het pilootproject.