Een rijwoning in Hoboken wordt volledig verbouwd: het dakvolume wordt vernieuwd en de volledige achterbouw wordt vervangen. De oriëntatie en het zicht op de grote tuin vormen de belangrijkste parameters bij het ontwerp. De achtergevel op +1 wordt geïnclineerd zodat het zonlicht maximaal tot het centrum van de woning binnendringt en de ruimtes binnen hun nodige maat krijgen. De gemetste zijposten die kenmerkend zijn voor de klassieke rijwoning worden meegenomen in de nieuwe achterbouw. De kleine vide in de blijvende voorbouw breekt het contrast tussen voor- en achterbouw.