Het gebouw Brigadier bestaat uit 12 wooneenheden verspreidt over 3 niveaus. Op het gelijkvloers worden 4 duplexwoningen voorzien, met bijhorende verdiepte praktijkruimte en op de niveaus worden 8 appartementen voorzien, die telkens aan beide zichtgevels grenzen om een goede woonkwaliteit te bieden. Het beeld en de bestaande contouren van het gebouw Brigadier wordt maximaal behouden en in ere hersteld. De bestaande raamopeningen op de verdiepingen blijven. Op het gelijkvloers wordt langs het Gendarmenhof de ritmiek in ere herstelt en de garagepoorten verwijderd. Enkel langs de Kattenbleekstraat worden op het gelijkvloers in de lijn van de bestaande raamopeningen, extra ramen voorzien die daglichttoetreding in de praktijkruimten garanderen.