Een verbouwing van een voormalige kazerne tot een woongebouw met 12 eenheden. Het beeld en de bestaande contouren van het gebouw Brigadier wordt maximaal behouden en in ere hersteld. Enkel interne wijzigingen en een paar subtiele ingrepen in de gevel worden doorgevoerd. Op het gelijkvloers bevinden zich 4 duplexwoningen met bijhorende verdiepte praktijkruimte en op de niveaus worden 8 appartementen voorzien, die telkens aan beide zichtgevels grenzen om een goede woonkwaliteit te garanderen. Op het gelijkvloers wordt de ritmiek langs het Gendarmenhof terug geaccentueerd en de garagepoorten verwijderd. Enkel langs de Kattenbleekstraat worden op het gelijkvloers, in de lijn van de bestaande raamopeningen, extra openingen voorzien die daglichttoetreding tot de praktijkruimten garanderen.