Wingene heeft het potentieel om dé kern te worden voor de omliggende dorpen en Wingene zelf. Door de afbraak van een oude rijwoning ontstaat ruimte voor een theaterplein. Een plein met een perfecte maat en door zijn eigenheid geen concurrentie van het marktplein, maar net een aanvulling van het dorpshart. Bij de renovatie van het gemeentehuis trachten we de kwaliteiten van het gebouw te accentueren en de knelpunten weg te werken zonder het karakter van het gebouw uit het oog te verliezen. Het liefst doen we dit door middel van enkele slimme en duidelijke ingrepen waarbij de opbouw van het gebouw gerespecteerd blijft. Globaal willen we dit gebouw op alle niveaus transparanter maken. Hieronder verstaan we: lichter, leesbaarder, toegankelijker, frisser. De ingrepen kunnen als volgt worden onderscheiden: De toegang wordt aan het nieuwe theaterplein geörienteerd, waar plaats is voor een royale en rustige voorruimte. De architectuur van het gebouw laat dit probleemloos toe. In de nis van de oude ingang wordt de nieuwe trap geplaatst. Vormelijk wordt de architectuurtaal van de huizen nog duidelijker gemaakt: de tussenbeuken worden vervangen door glazen gevels, die zorgen voor meer licht en contact met buitenruimte. Er wordt een duidelijke opdeling gemaakt tussen publieke zone en backoffice. In de publieke hal wordt centraal een vide voorzien die meer daglicht binnenbrengt. De verschillende balies worden in 3 hoeken geplaatst, duidelijk leesbaar vanuit de centrale hal. De nieuwe annex opent zich naar de groene ruimte en laat een grotere vrijheid bij de inplanting van de nieuwe woningen. een nieuw luifel/kiosk in de tuin geeft plaats voor fietsenstalling en een overdekte zitplaats. De positionering geeft de tuin intimiteit en schaal. Het plan wordt geherstructureerd, rekenig houdend met de bestaande structuur. Het vrijetijdscentrum geeft Wingene op een prominente plaats een nieuw gezicht aan een nieuw theaterplein. We kiezen bewust voor een grote zichtbaarheid van het centrum en zetten in op een trots gebouw, met een open, leesbare toegang op de kop van het centrum. Een tweede ingang ontsluit bibliotheek, crearuimtes en cultuurcafé. Het gebouw laat verschillende scenario’s toe qua gebruik: enkel theater en café, enkel bibliotheek, bibliotheek en bar,... er zijn vele mogelijkheden. De polyvalente pandgang verbindt de verschillende deelgebouwen op een veelzijdige manier. Het is meer dan circulatie. Het is de tussenruimte waar tentoonstellingen kunnen plaatsvinden, waar kan gelezen worden, waarin ontmoetingen kunnen plaatsvinden en waar de aangrenzende ruimtes een uitbreiding kunnen vinden.