RESTYLING INKOMZONES SPORTING A
OPDRACHTGEVER: AG VESPA
WILRIJK / 2021 - 2023
ISM DRIES OTTEN
FOTO'S STIJN BOLLAERT
|

Sport A Ieperman

RESTYLING INKOMZONES SPORTING A
OPDRACHTGEVER: AG VESPA
WILRIJK / 2021 - 2023
ISM DRIES OTTEN
FOTO'S STIJN BOLLAERT

Sporthallen behoren tot de groep van gebouwen die in het collectief geheugen huizen. Ze maken deel uit van ieders jeugd, en voor velen is het ook later een veelvuldig bezochte plek. De drempel is er laag, de herinneringen eraan talrijk. Deze opdracht bestond erin om de identiteit van alle inkomhallen van de stedelijke sporthallen en zwembaden te herdenken. Het ontwerp legt een nieuwe laag over de bestaande vloeren, wanden en plafonds. De randen worden hierbij ingezet als instrument zodat de hal zoveel mogelijk gevrijwaard van ruis en optimaal als circulatieknooppunt kan blijven functioneren. Het ontwerpvoorstel heeft de ambitie om allesomvattend te zijn en een totaalantwoord te bieden op het versnipperd gegeven van nu. De samenstelling van het materialenpalet voor de bekleding van de inkomhallen werd gebaseerd op materialen die we kennen uit sporthallen. Het doel van het project is om over een middellange termijn een groot aantal inkomhallen in Antwerpen te restylen zodat er een eenheid met een herkenbare stijl ontstaat.
In de inkomhal te zwembad Ieperman werd een diagonaal geïntroduceerd die de toegang tot het zwembad verduidelijkt. De hal werd maximaal ontdaan van alle bouwsels die in de loop der tijd de ruimte deden volslibben. Voor dit project werd tevens de volledige buitenaanleg herdacht: een langzame helling-sculptuur loopt langs het terras van het café. Daarnaast werd maximaal onthard en vergroend.