7 WOONENTITEITEN IN HET SINT-JANS GASTHUIS / LAUREAAT WINVORM
OPDRACHTGEVER: OCMW LO-RENINGE
LO-RENINGE / 2016 - 2019
FOTO'S JEF JACOBS
|

Lo-Reninge

7 WOONENTITEITEN IN HET SINT-JANS GASTHUIS / LAUREAAT WINVORM
OPDRACHTGEVER: OCMW LO-RENINGE
LO-RENINGE / 2016 - 2019
FOTO'S JEF JACOBS

Het Sint Jans Gasthuis is een gebouw van de tussenmaat. Het toont zich als een groot, statig huis tov de directe bebouwde omgeving, maar tegelijk als een compact gebouw. Binnenin neemt de kruisvormige gang de functie op van overdekte straat waar buren elkaar treffen. Een waardevol kenmerk van dit collectief huis. We wilden dat het gebouw zou blijven functioneren als een groot huis waar wordt samengewoond en waar de bewoners elkaar ontmoeten. We onderkennen tegelijk ook het belang van de eigen plek van de bewoners. Het ontwerp bestond uit enkele zeer precieze en efficiënte ingrepen die de woonkwaliteit verhogen en de spontane collectieve invullingen stimuleren. De duidelijke volumetrie van het gebouw mocht daarbij zeker niet verloren gaan.
Een bestaande aanbouw die in de jaren ’80 werd toegevoegd werd gesloopt wegens niet waardevol, en vervangen door een overmaatse trappenhal. Een kleine maar doeltreffende ingreep. De nieuwe annex kan de functie opnemen van loggia/tuinkamer/collectief salon/ tuinbank. De lichte structuur valoriseert het bestaande gebouw.
Intern werden de 12 kleine woonunits verbouwd tot 7 wooneenheden en een gemeenschappelijke wasruimte. De zolderruimte werd mee betrokken. In de hal werd hoogte gecreëerd dmv een vide, waardoor de oude, centrale klok zichtbaar werd gemaakt. Achteraan het gebouw, tegen een gehavende gevel, werden fietsenstalling, vuilberging en plaats voor warmtepompen voorzien met daarbovenop bijkomende terrassen.
Extra focus bij dit project ligt op duurzame technieken en isolatienormen waarbij deze van een BEN gebouw wordt nagestreefd. Oa door een ventilatiesysteem A+ dat gebruik maakte van de bestaande schouwen.