RESTYLING INKOMZONES SPORTING A
OPDRACHTGEVER: AG VESPA
ANTWERPEN / 2021 - 2022
ISM DRIES OTTEN
FOTO'S JEF JACOBS
|

Sport A Plantin

RESTYLING INKOMZONES SPORTING A
OPDRACHTGEVER: AG VESPA
ANTWERPEN / 2021 - 2022
ISM DRIES OTTEN
FOTO'S JEF JACOBS

Sporthallen behoren tot de groep van gebouwen die in het collectief geheugen huizen. Ze maken deel uit van ieders jeugd, en voor velen is het ook later een veelvuldig bezochte plek. De drempel is er laag, de herinneringen eraan talrijk. Deze opdracht bestond erin om de identiteit van alle inkomhallen van de stedelijke sporthallen en zwembaden te herdenken. Het ontwerp legt een nieuwe laag over de bestaande vloeren, wanden en plafonds. De randen worden hierbij ingezet als instrument zodat de hal zoveel mogelijk gevrijwaard van ruis en optimaal als circulatieknooppunt kan blijven functioneren. Het ontwerpvoorstel heeft de ambitie om allesomvattend te zijn en een totaalantwoord te bieden op het versnipperd gegeven van nu. De samenstelling van het materialenpalet voor de bekleding van de inkomhallen werd gebaseerd op materialen die we kennen uit sporthallen. Het doel van het project is om over een middellange termijn een groot aantal inkomhallen in Antwerpen te restylen zodat er een eenheid met een herkenbare stijl ontstaat.
In de inkomhal te Plantin werd een lange gang ingekort waardoor de hal kon vergroot worden. Er werden tevens 2 grote binnenramen gecreëerd die zicht geven op sporthal en zwembad. Zo kunnen wachtende ouders toekijken en werd de leesbaarheid van het gebouw verbeterd. De lambrisering verwijst naar oude sportvloeren met smalle planken.