UITKIJK- EN RUSTPUNT IN DE TUINEN VAN STENE / 1E PLAATS WINVORM
OPDRACHTGEVER: STAD OOSTENDE
OOSTENDE / 2018
|

Stene Toren

UITKIJK- EN RUSTPUNT IN DE TUINEN VAN STENE / 1E PLAATS WINVORM
OPDRACHTGEVER: STAD OOSTENDE
OOSTENDE / 2018

Een uitkijktoren voor de Tuinen van Stene, een laboratorium voor innovatieve landbouw en landbouweducatie en een plek voor natuurontwikkeling ontspanning, wordt ingeplant op de kop van het gebied: op de grens tussen polderlangdschap en winkellint. De toren vormt een rustpunt op de fietsroute die achterdoor loopt, en vormt een betekenisvolle plaats waar mensen naar terugkeren. De taal van de constructie zoekt zowel aansluiting bij de industriële architectuur van de steenweg als bij de architectuur van serrebouw die we in de Tuinen terugvinden. Het landschap loopt erdoorheen. Enkel de trappenkoker is zichtbaar, een opale cilinder die ervoor zorgt dat de wandeling naar boven gesloten en de uitzichten op de platformen verrassen. De toren bevat 3 verschillende niveaus: een terras, een ring en een uitkijkplatform. Elk niveau heeft zijn eigen vorm en een specifieke beleving.