BOUW EEN WOONBUURT VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING
OPDRACHTGEVER: VZW RAAKZAAM
SINT-NIKLAAS / 2021 - HEDEN
ISM SCHENK HATTORI
|

Raakzaam Patershoek

BOUW EEN WOONBUURT VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING
OPDRACHTGEVER: VZW RAAKZAAM
SINT-NIKLAAS / 2021 - HEDEN
ISM SCHENK HATTORI

“Gewoon waar het kan, bijzonder waar nodig”. Twee sites verspreid rondom Sint-Niklaas bieden aan de hand van een specifieke architectuur een antwoord op de vraag van herkenbaarheid, diversiteit en inclusiviteit binnen de zorg. Met ons voorstel willen we vooral een goede thuis geven. Een goede woonplek. Deze woonplekken zullen in tweede instantie op sommige vlakken aangepast zijn. Door zorg onzichtbaar te maken willen wij de vermaatschappelijking van zorg ondersteunen. De herkenbaarheid van Raakzaam is in die zin een vraag die we niet al te letterlijk namen. We willen geen zorg-instituten bouwen, maar wel woonbuurten met gebouwen op schaal van een groot gezin. Waar het individu even belangrijk is als het collectieve. De herkenbaarheid van Vesta wordt gegenereerd vanuit het idee een circulaire structuur te ontwikkelen die toelaat aangepast te worden op maat van het individu. Hier gaat het niet enkel over de functionele wensen, maar ook hoe het individu zich psychologisch kan ontwikkelen. Dit concept genereerde een verschoven structuur met een aantal significante voordelen. Interessant hieraan is dat de zoektocht van het individu de architectuur bepaalt, en dat van daaruit een bepaalde verschijningsvorm voor het gebouw ontstaat. Op de site te Patershoek worden 3 woongebouwen en een dagbestedingsgebouw voorzien. Poot Architectuur is architect voor het dagbestedingsgebouw. De typologie tracht zich enerzijds in te schrijven in de context van de Steenweg-architectuur en tegelijk aan te sluiten bij de woongebouwen. Het plan laat toe om het gebouw in de toekomst om te vormen tot woongebouw: een centrale traphal en 4 solide kernen bedienen de omliggende ruimtes die makkelijk als kamers voor bewoners kunnen getransformeerd worden.